Vill du föreläsa?

Bild

Gabriela Salander, retorik

Vill du föreläsa för en ambitiös, resultatinriktad och nyfiken målgrupp?

Affärsnätverket Business in Heart är ett unikt forum för dig som vill få nära kontakt med drivna affärskvinnor.

En föreläsning hos Business in Heart är en möjlighet att bjuda kvinnor i ledande positioner på ett smakprov av dina specifika kunskaper. Under minglet direkt efter ditt föredrag har du möjlighet till närkontakt med både medlemmar och våra speciellt inbjudna gäster.

Många föreläsare både kvinnor och män har fått nya,

Christer Isehag föreläsare inom service och bemöttande

Christer Isehag, service och bemötande

lönsamma uppdrag som direkt resultat av sinföreläsning hos Business in Heart.
Se några exempel på personer som föreläst hos Business in Heart .

Affärsnätverkets medlemmar är både företagare och anställda och de har ett gemensamt fokus: att förändra, förenkla och förbättra varandras affärer och karriärer. Vid varje möte deltar mellan 15 och 25 drivna affärskvinnor. Du som extern föreläsare är en av mötets höjdpunkter och spelar en viktig roll som förmedlare av kunskaper, inspiration, nya infallsvinklar.

Föreläsningen är 20 minuter lång, arvode utgår inte.

Föreläser du om ett ämne som kan förändra, förenkla och förbättra våra medlemmars affärer och karriärer?

Anmäl gärna ditt intresse här: 


A webform by Podio – click here to get yours