Är du en nätverkande ledarpersonlighet?

Då kan det här vara ett erbjudande som passar dig! Business in Heart är ett affärsnätverk för kvinnor med nätverksgrupper i Stockholm, Göteborg och Uppsala. I höst expanderar vi med fler grupper.

Vill du starta och leda en nätverksgrupp inom Business in Heart?

Uppdraget innebär att värva medlemmar till gruppen och leda cirka 20 morgontidiga nätverksmöten per år. I din roll ingår också att boka in föreläsare med mera.

Vid varje möte står du inför en grupp människor, vilket innebär att du behöver kunna tala inför publik. 
Du ska ha ledarpersonlighet och vara lyhörd. Du bör också vara flexibel, lösningsfokuserad och ha hög servicekänsla, eftersom du ansvarar för nätverksmedlemmarna i din grupp.

Vi erbjuder dig en nyckelposition i ett nationellt affärsnätverk, möjligheter att utveckla ditt ledarskap utifrån denna plattform, samt viss ekonomisk ersättning.


Vad innebär det att vara gruppledare i Business in Heart?

Business in Heart är ett affärsnätverk för kvinnor. Organisationen består av nätverksgrupper med 6–15 personer i varje. Grupperna har frukostmöten varannan vecka med en fast agenda. Till mötena bjuds gäster in – kvinnor som är nyfikna på Business in Hearts modell för affärsnätverkande.

I din roll som gruppledare ingår att, tillsammans med en gruppledarkollega, leda dessa möten.

I uppdraget ingår också att bjuda in föreläsare till varje möte, samt viss administration inför och efter mötena.

Business in Heart utökar nu med fler nätverksgrupper över hela Sverige. Därför söker vi dig som vill vara med och starta en ny grupp.

Det här får du som gruppledare i Business in Heart:

  • 900 kronor för varje ny medlem som värvas till den egna gruppen.
  • 450 kronor för medlem i den egna gruppen som väljer att förnya medlemskap.
  • I nuläget måste du som gruppledare antingen vara egen företagare, eller fakturera via företag som erbjuder fakturering utan eget företag.
  • Som gruppledare i Business in Heart har du fullvärdigt medlemskap i nätverket utan kostnad (värde 5 000 kr). Medlemskap innebär bl a att du kan besöka samtliga andra gruppers nätverksmöten obegränsat antal gånger.
  • Du deltar i vissa Business in Heart-evenemang och -utbildningar utan kostnad.

Moms tillkommer.


IntresseformulärA webform by Podio