Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem

Både företagare och anställda kvinnor kan bli nätverksmedlemmar i Business in Heart. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att utveckla sin affär och karriär genom nätverksteknik och en generös inställning till att dela med sig av idéer, kunskaper och kontakter.

  1. Kom som gäst på ett eller gärna två nätverksmöten. Anmäl dig som gäst
  2. Kontakta en av gruppledarna i den grupp du önskar tillhöra. Mejladresser och telefonnummer hittar du vid informationen om varje nätverksgrupp, så får du fylla i en ansökan.

Du kommer att genomgå en kort intervju med en av gruppledarna för den grupp du önskar tillhöra. För att du ska kunna godkännas som medlem måste det också finnas en ”stol” ledig i den grupp du önskar tillhöra, eftersom det i varje nätverksgrupp får ingå max två personer från samma bransch.