Medlemsporträtt

Våra nätverksmedlemmar i Business in Heart är fantastiska kvinnor i olika branscher, med olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamt har vi en vilja att lyfta och stötta varandra och att dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och kontakter.

Här presenterar vi kontinuerligt medlemmar.