Malin Karlsson nätverksmedlem

Malin Karlsson WebbMalinLösningen var att samarbeta med fyra andra webbföretagare. Och alla fann jag via Business in Heart.

***** MALIN KARLSSON, WebbMalin och Webbinstitutet