Business in Heart gästas av japanska kvinnor – igen!

Vi har en grupp japanska kvinnor på besök som ska ”observera Sverige ur ett kvinnoperspektiv”. De vill veta om hur det är att vara kvinna och företagare i Sverige och i gengäld berättar de gärna om kvinnors liv och arbete i Japan.

Besökarna ska göra flera studiebesök i Uppsalaregionen för att lära sig lite om svensk jämställdhetspolitik och hur den fungerar i praktiken. Turnén kommer även att ge de japanska kvinnorna möjlighet att få inblick i hur jämställdheten är en del av vanliga människors dagliga liv.

Dessutom kommer turen att inkludera studiebesök för att belysa energifrågor. Detta ämne är intensivt debatterat i Japan efter kärnkraftsolyckan i Fukushima  för tre år sedan.

Värd, guide och tolk är Lena Lindahl, som har bott i Japan i 24 år. Hon har bland annat föreläst och skrivit en hel del om Sverige i Japan. I sitt arbete har hon sett många aspekter av Sverige ”genom ögonen” på japanska besökare i Sverige. Nu har hon återvänt till Sverige och bor i Uppsala. Denna nya situation ger Lena nytt perspektiv att dela med de kvinnorna i den japanska delegationen.

Business in Heart välkomnar detta nya tillfälle att nätverka internationellt. Affärsnätverket hade besök från Japan så sent som i oktober förra året, och det resulterade bland annat i Business in Heart ”ynglade av sig” i Tokyo.