Varför endast kvinnor?

Varför är endast kvinnor välkomna som nätverksmedlemmar och gäster i Business in Heart?

Den frågan möts vi av ibland. Och ärligt talat så ställer vi oss själva den frågan emellanåt också. Det bästa vore förstås om det inte behövdes projekt, strukturer och organisationer som särskilt gynnar kvinnor.

Nu är inte Business in Heart något jämställdhetsprojekt. Vi har ingen feministisk och/eller politisk agenda – Business in Heart är ett affärsnätverk.

Anledningen till att endast kvinnor kan bli medlemmar och gästa oss är att vi har märkt att det finns ett behov att fylla.

Många vittnar om att det i våra rum skapas en särskild stämning: En generös, inspirerande och professionell atmosfär – där kvinnor helt naturligt tar det mesta av utrymmet. (Män är välkomna som föreläsare – vi välkomnar duktiga föreläsare av båda könen.)

All tillgänglig statistik visar dock att män fortfarande – 2013 – dominerar i arbetslivet på de flesta områden. Det gäller både egna företagare och anställda. Män har högre lön, fler förmåner, större företag och de tar hand om en större del av företagsstöd från samhället. De tar kortare föräldraledigt, lämnar större delen av hemarbetet till kvinnor och vabbar mer sällan än kvinnor.

Följden blir att kvinnor i praktiken har ett kortare arbetsliv än män och dessutom med sämre förutsättningar.

Det är ett faktum att män hörs mer. De tar två tredjedelar av samtalsutrymmet, enligt flera samstämmiga undersökningar. Resten, en tredjedel, tar kvinnorna. Samtidigt tycker män, generellt sett, att männen och kvinnorna har pratat ungefär lika länge. Och kvinnorna håller med.*

En konsekvens av skillnaderna i förutsättningar mellan män och kvinnor är att 88 procent av styrelseordförandena i svenska börsföretag är män**.

I Business in Heart möts yrkeskvinnor för att på egna villkor bolla idéer, hitta samarbeten, dela med sig av kunskaper, få inspiration och hjälpa varandra till bättre affärer och karriärer.  

Testa själv – kom som gäst på ett av Business in Hearts nätverksmöten. Alla kvinnor är välkomna! 

Anmäl dig här

 

*) Leda jämställt av Sophia Ivarsson, genusforskare vid försvarshögskolan.

**) Källa: SCB