Driva företag

De första stegen som företagare

Att lyckas som företagare är inte givet. Statistiskt överlever inte ens hälften av alla nybildade företag de första fem verksamhetsåren. Det är många delar som ska falla på plats och fungera för att du ska lyckas med ditt företagande. Något som underlättar är att ha en god planering och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkter. IContinue Reading “De första stegen som företagare”