De första stegen som företagare
Driva företag

De första stegen som företagare

Att lyckas som företagare är inte givet. Statistiskt överlever inte ens hälften av alla nybildade företag de första fem verksamhetsåren. Det är många delar som ska falla på plats och fungera för att du ska lyckas med ditt företagande. Något som underlättar är att ha en god planering och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkter. I syfte att underlätta för dig följer här ett antal åtgärder som du bör vidta i samband med att du startar verksamheten.

Skapa en webbplats

Oavsett vilken verksamhet som du bedriver kommer du att behöva en webbplats. Denna är ditt ansikte utåt på internet och är därför något som du bör ägna särskild uppmärksamhet. Har du inte utbildning i webbdesign är detta inte något som du bör göra på egen hand. Anlita istället en webbyrå som behärskar både webbdesign och internetmarknadsföring för att skapa webbplatsen. Då får du tillgång till en bred kompetens från en och samma leverantör vilket avsevärt kommer att underlätta din marknadsföring med allt vad det innebär.

Kontrollera ditt försäkringsskydd

Vill du sova lugnt om nätterna är ditt försäkringsskydd något som du måste ha kontroll på. Vilka typer av försäkringar som du behöver teckna beror på vilken verksamhet som du bedriver. De flesta företag tecknar först och främst en grundförsäkring som täcker skador på eller stöld av företagets egendom.

Därutöver behöver du en ansvarsförsäkring som omfattar just den verksamhet som du bedriver. Består verksamheten av rådgivning bör du teckna en ansvarsförsäkring som träder in om du blir skadeståndsskyldig på grund av att du lämnar felaktiga råd. Är du hantverkare är motsvarigheten en försäkring som omfattar eventuella skador som du orsakar på kundernas egendom.

Omge dig med bra konsulter

Administrationen och den löpande redovisningen är något som de flesta företagare skyr som pesten, samtidigt är det en förutsättning att dessa delar hanteras korrekt för att ditt företag ska överleva. Du bör därför, redan från första dagen, anlita en redovisningsbyrå som hanterar företagets löpande bokföring och övrig administration. Det är något som kommer att bespara dig både pengar och bekymmer i framtiden.

Du bör även etablera kontakt med ett antal andra konsulter som du har en löpande kontakt med. I de flesta verksamheter är det en god idé att anlita en marknadsföringskonsult som kontinuerligt kan ge dig tips och råd om vad du kan göra för att få fler kunder. Något som också är ett bra råd är att anlita en advokat eller annan jurist som kan granska de olika avtal som ditt företag kommer att ingå.