Lönsamt med kvalitetsledningssystem för företaget
Driva företag

Lönsamt med kvalitetsledningssystem för företaget

Var effektiv! Implementera kvalitetsledningssystemet direkt i din startup eller i ditt befintliga företag. Oavsett om du är liten eller stor, rigga företaget rätt från början. Rigga för kostnadseffektivitet och goda resultat så att du kan följa upp och ha kontroll då du planerar framåt.

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Om du är bekant med kvalitetsledningssystem kommer du förmodligen att tänka att det är en självklarhet i företaget eftersom det gör så stor skillnad. Du kan systematiskt utveckla och följa upp samt säkerställa kvalitet i verksamheten. Det blir också enklare att styra verksamheten mot uppställda mål. Om du inte redan har implementerat ett kvalitetsledningssystem i din verksamhet kan det vara bra att anlita professionell support för att få det system du behöver, varken mer eller mindre, och anpassa systemet exakt till din verksamhet och dess behov.

Vem ska jag vända mig till?

Stratsys är en av de allra främsta på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – de är en utmärkt partner för den som vill bli riktigt kostnadseffektiv med fart framåt. Om du söker en partner med gedigen erfarenhet och kunskap av både privat och offentlig verksamhet ska du välja Stratsys. De kan hjälpa till att svara på frågor, ge goda råd, samt rent praktiskt vara behjälplig vid implementeringen. När du kommer igång sparar systemet tid åt dig. Kom dock ihåg att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kräver att du som ledare i verksamheten förankrar systemet hos alla medarbetare. Kommunicera intensivt, skapa förståelse så att alla känner sig angelägna att deltaga. Det kan vara så att man till och med kan uppleva det som spännande att följa upp fjolårets händelser i systemet och sätta ny fart mot framtiden.

Vad ska ingå?

En planering av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att lista vilka processer det ska ha, hur dokumentationen ska läggas upp, som exempelvis vilka detaljer som ska finnas med samt hur processerna sedan ska brytas ner till delprocesser. Även rutinerna och aktiviteterna i systemet ska planeras in så att de passar verksamheten. Systemet bör baseras utifrån de lagar och föreskrifter som gäller, certifieringar, avtal, olika gruppers behov – inte minst kundbehoven – och dina egna krav på systemets leveranser. Stratsys är ett bra val av partner för implementering av detta.