Coworking i stället för traditionellt kontor
Driva företag

Coworking i stället för traditionellt kontor

Uthyrning av kontor är en bransch som har förändrats drastiskt under senare år, framförallt vad avser uthyrning av kontor till mindre företag. Tidigare var ett kontor, även för en ensamföretagare, synonymt med ett eget och avskilt kontor med bland annat en egen ingång och i regel även en egen reception. Inte sällan var kontoret både alltför stort och alltför dyrt för den nystartade företagaren. Att kontoret dessutom innebar att man satt ensam dagarna i ända gjorde inte lösningen bättre.

Ensam tillsammans med andra

Idag har coworking allt mer kommit att bli det självklara valet för många småföretagare. Genom att välja coworking är det möjligt att arbeta ensam men ändå ha tillgång till ett komplett kontor tillsammans med andra företagare i samma situation. De ensamma kaffe- och lunchrasterna blir därmed ett minne blott och du kan dessutom utöka ditt professionella nätverk. Det är inte ovanligt att det uppstår en mängd nya affärsmöjligheter när man har sitt kontor på ett “coworking space”.

Det mesta som du behöver ingår

När du hyr en arbetsplats på ett kontor som erbjuder coworking behöver du inte bekymra dig om vare sig kontorsutrustning eller olika tilläggstjänster. I regel ingår kontorsutrustning i form av till exempel utskrifts- och kopieringmöjligheter, men i de flesta fall finns även wifi samt tillgång till mötes- och konferensrum. Ofta finns det dessutom kompletta kök, där du själv kan tillaga din egen mat, och tillhörande matsal/fikarum. Du kan därför fokusera på dina kunder och dina uppdrag från första dagen och du behöver inte ödsla tid på att till exempel köpa kontorsmöbler och teckna olika abonnemang.

Du slipper långa avtal

En annan viktig fördel med coworking är att du inte behöver binda upp dig i långa avtal. I stället för standardkontraktet om tre år för kontor kan du vid coworking teckna löpande avtal med en ömsesidig uppsägningstid på en eller högst ett par månader. Detta är särskilt intressant om du befinner dig i uppstarten av en verksamhet och därför inte vet hur den kommer att utveckla sig. Skulle verksamheten inte utvecklas som du önskar riskerar du inte att sitta kvar i långa och dyra avtal utan kan snabbt och enkelt säga upp ditt hyresavtal.