Anställa medarbetare
Vad behövs

Anställa medarbetare

Med en bra företagsidé och mycket tålamod kommer ditt företag förr eller senare att börja utvecklas och växa. Du får fler kunder och kanske börjar få svårt att hinna med. Att tacka nej, känns oftast inte så bra och det kan leda till att väntetiderna ökar. Det kan kännas som ett positivt problem och är det kanske också, men i det här läget gäller det att fatta beslut om företaget ska växa eller inte. Att anställa medarbetare kan kännas som ett stort steg att ta för den som är soloföretagare. Att bli arbetsgivare är en helt ny roll, men en mycket spännande sådan för den som vågar ta steget. När fler personer kan bidra till företagets lönsamhet på ett bra sätt blir det ett lagarbete som kan vara väldigt stimulerande. Tänk på Bill Gates som började knacka kod som 19-åring och senare byggde upp ett av världens största företag – Microsoft. Alla lyckas förstås inte lika bra som denne entreprenör, men alla kan försöka och någonstans måste man ju börja.

Anställa rätt person

Ju mindre företaget är desto viktigare är det att hitta rätt personer när det blir dags för anställning. Börja gärna med en tids provanställning för att se om det fungerar som tänkt. Kontakta arbetsgivarorganisation och/eller fack för att ta reda på vad som gäller i just din bransch. Krångla inte till det för mycket men tänk på att det alltid är bättre att veta för mycket än för lite. Ta referenser på de personer som verkar mest intressanta innan du skriver något avtal.