Effektivisera dina ej inkomstbringande uppgifter
Driva företag

Effektivisera dina ej inkomstbringande uppgifter

Det tidskrävande livet som företagare kan kräva effektiviseringar. Många företagsuppgifter är dock inte inkomstbringande i sig, och kan stjäla tiden du annars kunde fakturera för. Därför lönar det sig inte alltid att göra allt själv eller internt, och andras tjänster eller system kan effektivisera ditt företagande så att du kan öka intäkterna.

Oavsett om du själv sköter administrativa arbetsuppgifter eller har en medarbetare till det, så är det en fördel om du har system som förenklar processen. Något de flesta troligen känner igen både privat och som företagare, är att letande av dokument kan vara både tidskrävande och frustrerande. Men det finns lösningar som underlättar även detta arbete.

Med dokumentstyrning har du möjlighet att på ett säkert och användarvänligt sätt söka efter dokumenten smartare. Att veta att du har ett dokument och att veta var och hur du hittar det är dessvärre två vitt skilda saker eftersom informationen sällan finns samlad på ett och samma ställe. Lagrades det i ett e-postmeddelande, bland molntjänster eller någon annanstans på intranätet? Här finns det troligen tid att spara hos de flesta företag, och möjlighet till behörighetsstyrd åtkomst bör också vara säkerhetsmässigt önskvärd.

Andra arbetsuppgifter som först innefattar utgifter

Medan dokumentsökande och administrativa arbetsuppgifter ofta kan effektiviseras med nya system eller andra lösningar, finns det uppgifter som behöver utföras även om de där och då kanske inte drar in några pengar. De flesta företagare behöver på något sätt sälja in sig själva oberoende av bransch. Det kan kosta en del och kännas svårt att mäta framgången med kampanjer i början men de är ofta nödvändiga för att öka intäkterna. Ett företag kan också fortsätta utvecklas genom att skanna antingen marknad eller medarbetare via digitala undersökningar.